12 February, 2011

Чи өөрийгөө надад санагдахаа больж байна, сайхан бүхэн чинь сарнин мартагдаж байна гээд боддоо. Сайхан биш байгаа биз. Надад ч гэсэн...                    2010.05.25

No comments: