14 February, 2011

Дураараа, дэндүү зоргоороо..

 Дураараа, дэндүү зоргоороо байхаас залхав
Өөр эрх чөлөөг хайж би эндээс явна
Тэнд чиний тор байгаасай

No comments: