11 February, 2011

Бурхан минь бусдаас өөр хүмүүс хааччихаа вэ?


                          Бурхан минь бусдаас өөр хүмүүс хааччихаа вэ?

No comments: