10 August, 2011

Сэтгэлд дулаахан хүн гэж байдаг

Сэтгэлд дулаахан хүн гэж байдаг. Яг түүн шиг...