11 February, 2011

Хараал идэг

       


        Хил хязгаарыг хараал идээсэй билээ. Би чамаас энэ хий хоосон агаарын алслалаар тусгаарлагдахаас залхаж байна. Тааралдсан бүхнээ хэмхчин туучаад ир л дээ. Хараал идсэн бөмбөрцгийн нөгөө тал...

No comments: