26 March, 2012

Хайртай гэвэл хэт энгийн юм шиг..

 зүрхнээсээ хэлэх үг минь дэндүү яруу юм яаж бичиглэх вэ